Person frikänd från åtal gällande vapenbrott och narkotikabrott

Advokat Mattias Ahlkvist företrädde en klient vid Solna tingsrätt som var misstänkt för att ha innehaft en större mängd narkotika, ett avsågat hagelgevär samt två handgranater. Klienten dömdes endast för en kortvarig befattning med en mindre mängd narkotika och påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Åklagaren valde att inte överklaga

Frikänd för flera fall av grovt bedrägeri

Advokat Mattias Ahlkvist företrädde en klient i en av de större bedrägerihärvorna i landet. Åklagaren ansåg att straffet skulle bestämmas till fem års fängelse men Mattias Ahlkvists klient dömdes endast för en ringa del av de påstådda brotten och straffet blev ett års fängelse. Domen fastställdes av hovrätten.

Man fick en månad istället för ett och ett halvt år

Man som dömdes av Skellefteå tingsrätt till ett och ett halvt år bytte försvarare till advokat Peter Nilsson. Hovrätten för Övre Norrland frikände mannen från rån, olaga frihetsberövande samt övergrepp i rättssak och sänkte straffet från 1,5 år till en månad.

Misstänkt för grovt narkotikabrott frisläppt

Två män misstänks för grovt narkotikabrott efter att ett större parti narkotika hittats i en lägenhet. Advokat Rodney Humphreys företräder lägenhetsinnehavaren, som släpptes efter en kortare tids häktning. Medmisstänkt i målet är fortsatt häktad.