Fokus för Alpha är att vara nr.1 inom brottmål

VAD VI GÖR

-Advokatbyrån som alltid står vid din sida

BROTTMÅL

Vi är specialister på brottmål. Oavsett om du är misstänkt för brott eller om du har blivit utsatt för brott ska du kontakta oss. Samtliga medarbetare på Alpha förstår värdet av tillgänglighet, lojalitet och diskretion.

Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för att dina rättigheter ska tillvaratas av polis, åklagare och domstol , och leverera bästa tänkbara resultat utifrån din inställning. Dina behov är vårt fokus.

Kontakta oss tidigt i processen för bästa utfall.

 

FÖRSVARARE

Du har ofta rätt att få en offentlig försvarare utsedd för dig om du är misstänkt för brott. Samtliga advokater på Alpha åtar sig uppdrag som offentliga försvarare, eller i förekommande fall som privata försvarare.

Som din försvarare tillvaratar vi dina rättigheter genom hela rättsprocessen, från första polisförhöret till dess att målet avslutas. Du kan själv bestämma vem som ska utses till din offentliga försvarare och kostnaden tillfaller oftast staten.

Begär en advokat från Alpha vid din första kontakt med polisen.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du utsatts för brott kan du önska ett målsägandebiträde som finns vid din sida genom hela rättsprocessen. Vi finns med som ett juridiskt stöd för dig under polisförhör och hela rättsprocessen därefter. Vi tillvaratar även dina ekonomiska rättigheter genom att föra din skadeståndstalan.

Samtliga advokater och biträdande jurister på Alpha åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Begär ett målsägandebiträde från Alpha snarast möjligt.

FAMILJERÄTT

Vi är ombud i vårdnadstvister. Tillsammans ser vi till dina intressen, med fokus på barnets bästa. Vi ser efter dina möjligheter till rättshjälp och rättskydd.

 

SOCIALRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

 

TVISTELÖSNING

Samtliga delägare på Alpha har omfattande erfarenhet av affärsjuridik inom olika områden. Vi biträder privatpersoner och företag som vill driva civilrättsliga krav eller som har blivit stämda.

Vi företräder även privatpersoner och företag i tillståndsärenden.

 

hammare

VILKA VI ÄR

-Vi är en personlig advokatbyrå som värnar om relationen till våra klienter

Peter-Nilsson

PETER
NILSSON

Advokat & delägare


peter@alphaadvokat.se

072-252 54 71

Peter är specialiserad på brottmål och han arbetar främst som försvarsadvokat. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Peter studerade juridik vid Stockholms universitet samt University of Birmingham. Därefter arbetade han som advokat i sex år vid ledande affärsjuridiska advokatbyråer.

Sedan år 2013 är Peters verksamhet helt inriktad på brottmål.

Rodney-Humphreys

RODNEY
HUMPHREYS

Advokat & delägare


rodney@alphaadvokat.se

070-090 60 25

Rodney är specialiserad på brottmål och han arbetar främst som försvarsadvokat. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Rodney har en engelsk juristexamen och har arbetat i tre år på ledande affärsjuridiska advokatbyråer i London samt i tre år på den affärsjuridiska advokatfirman Cederquist i Stockholm. Rodney har även studerat juridik vid Stockholms Universitet.

Sedan år 2015 är Rodneys verksamhet helt inriktad på brottmål.

Mattias-Ahlkvist

MATTIAS
AHLKVIST

Advokat & delägare


mattias@alphaadvokat.se

073-519 09 92

Mattias är specialiserad på brottmål, han åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Mattias åtar sig även uppdrag inom familjerätt och tvistelösning samt uppdrag inom socialrätt.

Mattias har tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och tidigare arbetat vid de affärsjuridiska byråerna Cederquist och Eversheds.

Mattias var tidigare delägare vid den humanjuridiska advokatbyrån Prio.

MARIA
GRANAT HAMBERG

Advokat


maria@alphaadvokat.se

070-716 07 65

Maria åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM, LPT samt asyl. Maria åtar sig också uppdrag inom ekonomisk familjerätt.

Maria har en juristexamen från Uppsala universitet. Tidigare har hon arbetat vid en humanjuridisk advokatbyrå i Södertälje.

Emelie-Kjell

EMELIE
KJELL

Biträdande jurist


emelie@alphaadvokat.se

076-185 45 45

Emelie åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

Emelie har tidigare arbetat vid en av Sveriges främsta familjerättsbyråer.

Filippa Hjortzberg de Champs

FILIPPA
HJORTZBERG DE CHAMPS

Biträdande jurist


filippa@alphaadvokat.se

0707-16 07 55

Filippa åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

Filippa har en juristexamen från Lunds universitet där hon även läste kriminologi. Hon har tidigare arbetat på Migrationsverket i Malmö och som biträdande jurist vid en humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm. Hon kommer närmast från sin tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt.

Filippa talar engelska och franska.

MARIA
ERIKSSON

Kontorschef


info@alphaadvokat.se

070-716 07 54

Maria ansvarar för och kvalitetssäkrar det administrativa arbetet på kontoret.

Maria har arbetat som assistent på EU-nämnden, Riksdagsförvaltningen och innan dess som domstolshandläggare på Solna tingsrätt.

FINANSIERING

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för brott och har rätt att få en offentlig försvarare, bekostas oftast denna av staten. Om du skulle bli dömd för brott kan du bli ersättningsskyldig under vissa omständigheter.

Om offentlig förvarare inte har förordnats för dig, kan du anlita oss som privat försvarare. Då står du kostnaden själv. Om du blir frikänd står staten för rimliga kostnader för ditt privata försvar.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blivit utsatt för brott och blivit förordnad ett målsägandebiträde är det alltid kostnadsfritt.

VÅRDNADSMÅL

I familjerättsliga tvister står var part sina egna rättegångskostnader. I många fall har du möjlighet till ekonomiskt bidrag genom rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper våra klienter att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.

 

KONSUMENTTVISTNÄMND

Alpha Advokatbyrå strävar alltid efter att uppnå det bästa resultatet för dig som klient. Om du ändå skulle känna dig missnöjd med vårt arbete kan du som klient alltid vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och få vårt arvode prövat.

KONTAKTA OSS

Brottmålsadvokaterna Alpha Omega AB
Orgnr: 559173-7779
Scheelegatan 12,
112 28 Stockholm

info@alphaadvokat.se

Tfn nr: 08-444 50 50