Våra experter ger dig rådgivning gällande ditt privat- och affärsliv, när du behöver oss som mest

VAD VI GÖR

-Advokatbyrån som alltid står vid din sida

BROTTMÅL

Vi är specialister på brottmål. Oavsett om du är misstänkt för brott eller om du har blivit utsatt för brott ska du kontakta oss. Samtliga medarbetare på Alpha förstår värdet av tillgänglighet, lojalitet och diskretion.

Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för att dina rättigheter ska tillvaratas av polis, åklagare och domstol , och leverera bästa tänkbara resultat utifrån din inställning. Dina behov är vårt fokus.

Kontakta oss tidigt i processen för bästa utfall.

 

FÖRSVARARE

Du har ofta rätt att få en offentlig försvarare utsedd för dig om du är misstänkt för brott. Samtliga advokater på Alpha åtar sig uppdrag som offentliga försvarare, eller i förekommande fall som privata försvarare.

Som din försvarare tillvaratar vi dina rättigheter genom hela rättsprocessen, från första polisförhöret till dess att målet avslutas. Du kan själv bestämma vem som ska utses till din offentliga försvarare och kostnaden tillfaller oftast staten.

Begär en advokat från Alpha vid din första kontakt med polisen.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du utsatts för brott kan du önska ett målsägandebiträde som finns vid din sida genom hela rättsprocessen. Vi finns med som ett juridiskt stöd för dig under polisförhör och hela rättsprocessen därefter. Vi tillvaratar även dina ekonomiska rättigheter genom att föra din skadeståndstalan.

Samtliga advokater och biträdande jurister på Alpha åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Begär ett målsägandebiträde från Alpha snarast möjligt.

FAMILJERÄTT

Vi är ombud i vårdnadstvister. Tillsammans ser vi till dina intressen, med fokus på barnets bästa. Vi ser efter dina möjligheter till rättshjälp och rättskydd.

 

SOCIALRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

 

TVISTELÖSNING

Samtliga delägare på Alpha har omfattande erfarenhet av affärsjuridik inom olika områden. Vi biträder privatpersoner och företag som vill driva civilrättsliga krav eller som har blivit stämda.

Vi företräder även privatpersoner och företag i tillståndsärenden.

 

hammare

VILKA VI ÄR

-Vi är en personlig advokatbyrå som värnar om relationen till våra klienter

RODNEY
HUMPHREYS

Advokat & delägare


rodney@alphaadvokat.se

070-090 60 25

Rodney är specialiserad på brottmål och arbetar främst som försvarsadvokat, såväl med ekobrott som andra brottstyper. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Därtill åtar sig Rodney vissa civilrättsliga uppdrag..

Rodney har en engelsk juristexamen och har arbetat i tre år på ledande affärsjuridiska advokatbyråer i London samt i tre år på den affärsjuridiska advokatfirman Cederquist i Stockholm. Rodney har även studerat juridik vid Stockholms Universitet.

Sedan år 2015 är Rodneys verksamhet helt inriktad på brottmål.

mattias ahlkvist

MATTIAS
AHLKVIST

Advokat & delägare


mattias@alphaadvokat.se

073-519 09 92

Mattias är specialiserad på brottmål, han åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Mattias åtar sig även uppdrag inom familjerätt och tvistelösning samt uppdrag inom socialrätt.

Mattias har tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och tidigare arbetat vid de affärsjuridiska byråerna Cederquist och Eversheds.

Mattias var tidigare delägare vid den humanjuridiska advokatbyrån Prio.

MARIA
GRANAT-LÖWDAHL

Advokat


maria@alphaadvokat.se

070-716 07 65

Maria åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM, LPT samt asyl. Maria åtar sig också uppdrag inom ekonomisk familjerätt.

Maria har en juristexamen från Uppsala universitet. Tidigare har hon arbetat vid en humanjuridisk advokatbyrå i Södertälje.

OSCAR
WALLIN

Advokat


oscar@alphaadvokat.se

070-716 07 66

Oscar åtar sig uppdrag inom brottmål och civilrätt, såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt ombud i tvister. Han är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT. Oscar åtar sig även uppdrag inom bland annat migrationsrätt.

Oscar har en juristexamen och en examen i kriminologi från Stockholms universitet. Han har tidigare tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och arbetat vid en affärsjuridisk byrå i Stockholm. Dessutom har han arbetat i förvaltningsdomstolen Kammarrätten i Stockholm.

anton darabad

Anton
Darabad

Advokat


anton@alphaadvokat.se

070-716 07 59

Anton åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT. Dessutom åtar Anton sig också uppdrag inom migrationsrätt, samt ärenden om förvaltarskap och godmanskap.

Anton har en juristexamen från Lunds universitet. Tidigare har han arbetat vid en humanjuridisk advokatbyrå i Malmö.

Anton talar engelska, dari och persiska.

JOHANNA
TELLMAN

Biträdande jurist


johanna@alphaadvokat.se

070-716 07 50

Johanna åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT. Johanna åtar sig även uppdrag inom bland annat migrationsrätt.

Johanna har en juristexamen från Uppsala universitet och har även studerat vid University of Reading. Hon har tidigare arbetat på Advokatfirman Glimstedt i Växjö och genomfört sin uppsatspraktik på Stahre Persson Advokatbyrå

MARIA
ERIKSSON

Kontorschef


info@alphaadvokat.se

070-716 07 54

Maria ansvarar för och kvalitetssäkrar det administrativa arbetet på kontoret.

Maria har arbetat som assistent på EU-nämnden, Riksdagsförvaltningen och innan dess som domstolshandläggare på Solna tingsrätt.

FINANSIERING

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för brott och har rätt att få en offentlig försvarare, bekostas oftast denna av staten. Om du skulle bli dömd för brott kan du bli ersättningsskyldig under vissa omständigheter.

Om offentlig förvarare inte har förordnats för dig, kan du anlita oss som privat försvarare. Då står du kostnaden själv. Om du blir frikänd står staten för rimliga kostnader för ditt privata försvar.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blivit utsatt för brott och blivit förordnad ett målsägandebiträde är det alltid kostnadsfritt.

VÅRDNADSMÅL

I familjerättsliga tvister står var part sina egna rättegångskostnader. I många fall har du möjlighet till ekonomiskt bidrag genom rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper våra klienter att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.

 

KONSUMENTTVISTNÄMND

Alpha Advokatbyrå strävar alltid efter att uppnå det bästa resultatet för dig som klient. Om du ändå skulle känna dig missnöjd med vårt arbete kan du som klient alltid vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och få vårt arvode prövat.

KONTAKTA OSS

Brottmålsadvokaterna Alpha Omega AB
Orgnr: 559173-7779
Scheelegatan 12,
112 28 Stockholm

info@alphaadvokat.se

Tfn nr: 08-444 50 50