Frikänd för flera fall av grovt bedrägeri

Advokat Mattias Ahlkvist företrädde en klient i en av de större bedrägerihärvorna i landet. Åklagaren ansåg att straffet skulle bestämmas till fem års fängelse men Mattias Ahlkvists klient dömdes endast för en ringa del av de påstådda brotten och straffet blev ett års fängelse. Domen fastställdes av hovrätten.

Posted in Uncategorized.